Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai vadovauja vadovas Saulius Matickas.

     Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinėje tarnyboje yra patvirtinti 58 etatai, t.y.
25 ugniagesiai gelbėtojai, 24 ugniagesiai gelbėtojai- vairuotojai, 6 ugniagesiai gelbėtojai-vyr. vairuotojai, 1 vadovas, 1 vyr. buhalterė, 1 vyr. specialistas.Taip pat yra 6 savanoriai ugniagesiai gaisrų gesinimui ir 24 savanoriai ugniagesiai prevencinei veiklai vykdyti.

     Darbuotojų skaičius atitinka darbuotojų skaičiui, nustatytam pagal valstybinėms funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikoje pateiktus reikalavimus darbuotojų skaičiui nustatyti.

     Tarnyba išlaikiusi didelę darbo patirtį turinčių darbuotojų branduolį, t.y. iki 30 metų amžiaus dirba 3 darbuotojai, t.y. 5 proc., kurių vidutinis darbo stažas 2 metai, 31-40 metų amžiaus darbuotojų dirba 7, t.y. 12 proc., kurių vidutinis darbo stažas- 9 metai, 41-50 metų amžiaus darbuotojų dirba 22, t.y. 38 proc., kurių vidutinis darbo stažas 9 metai, 51 – 60 metų amžiaus darbuotojų dirba 19 , t.y. 33 proc., kurių vidutinis darbo stažas 19 metų , virš 60 metų amžiaus dirba 7 darbuotojai , t.y. 12 proc., kurių vidutinis darbo stažas yra 21 metai. Didelę darbo patirtį turinčių darbuotojų branduolys bei tinkamai organizuotas personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas leidžia tinkamai ir kokybiškai suteikti pagalbą visuomenei.